Respekt för skogen lika viktigt som lönsamhet

330 000 äger skog i Sverige. Det är en styrka och framgångsfaktor. Det ger inte bara en biologisk mångfald utan också en stor variation menar skogsägaren Karin Andersson i Vrena. Att äga och bruka skog handlar om så mycket mer än att bara tjäna pengar:

- Jag ser ett stort ansvar i att förvalta den skog som tidigare generationer har brukat innan mig, säger hon och berättar att all växande ungskog binder stora mängde kol och att mogen skog gör samhällsnytta som byggnadsvirke, förpackningar och energi. 

Ansvarig utgivare: Carl Selling.
Programledare & producent: Mathias Lindholm www.mediatornet.se 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App